Położna

W gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej świadczona jest kompleksowa opieka położnicza w miejscu zamieszkania. W ramach swoich kompetencji położna udziela świadczeń w zakresie opieki nad kobietą ciężarna, po porodzie oraz nad noworodkiem. Położna zajmuje się także pacjentkami po zabiegach ginekologicznych. We współpracy z lekarzem rodzinnym oraz ginekologiem-położnikiem  świadczy usługi położnicze, wykonuje zabiegi oraz edukuje i promuje zdrowie.

Poprawiamy jakość twojego zdrowia