Teleporada

Teleporady udzielane są pod numerami telefonów 15 87 98 753539 218 909.

W trakcie teleporady lekarz zdecyduje o konieczności wizyty pacjenta w Przychodni i ustali jej termin.Podczas teleporady możesz uzyskać także e-receptę,e-zwolnienie,skierowanie na badania laboratoryjne i do poradni specjalistycznej.

 

teleporada z lekarzem

 

Poprawiamy jakość twojego zdrowia